Ekosäätiö jakaa määrävälein Pekka Kuusi-palkinnon ansioituneille kestävää kehitystä edistäneille tahoille tai yksityisille henkilöille, joiden panos kestävässä kehityksessä, ekologisessa ajattelussa ja teoissa on ollut merkittävä. Palkintoa on jaettu vuodesta 1993 lähtien 14 kertaa.

Ekosäätiön Pekka Kuusi-palkinto luovutettiin OTM Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisesta 

Oikeustieteiden maisteri Anne Nuorgam on suomalainen saamelaisvaikuttaja, joka on puolustanut saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. 

Anne Nuorgam on ollut saamelaisten kulttuurisen itsehallintoelimen, saamelaiskäräjien jäsen vuodesta 2000 lähtien. Hän on toiminut Pohjoismaiden ja Kuolan saamelaisten yhteisen saamelaisneuvoston puheenjohtajana, ja tässä ominaisuudessa edustanut saamelaisia muun muassa Arktisessa neuvostossa. Saamelaisneuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa hän osallistui myös YK:n kestävän kehityksen huippukokoukseen Johannesburgissa syksyllä 2002. Anne Nuorgam on YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäsen vuodesta 2017 vuoteen 2022. Hän edustaa pysyvässä foorumissa arktisia alkuperäiskansoja, saamelaisia ja inuiitteja, ja toimii sen puheenjohtajana keväästä 2019 alkaen.

Ekosäätiö haluaa Pekka Kuusi-palkinnolla osoittaa tukensa Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen ja erityisesti saamelaisten oikeuksien puolustamisessa. Tiedote.

Aiemmat Pekka Kuusi-palkinnon saajat:

 • Presidentti Tarja Halonen merkittävästä ja pitkäjänteisestä työstään kestävän kehityksen edistäjänä ja globaalina johtohahmona, tiedote.
 • ENO- verkkokoulu ja sen perustaja Mika Vanhanen merkityksellisestä valistustyöstä koulujen ympäristötietoisuuden lisäämiseksi liki 7000 koulussa yli sadassa maassa, tiedote.
 • Tieteiskirjalija Risto Isomäki ansioistaan yleisen tietoisuuden herättämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksista
 • KTM Jouko Kuisma ansioistaan yritysten yhteiskuntavastuun edelläkävijänä
 • Aktiiviset Seniorit ry ja puheenjohtaja Heli Stenvall projektista: Loppukiri-talo, senioreiden yhteisöllistä elämää kerrostalossa
 • Professori Tuomas Seppäsen työryhmä: Kukkimattoman koivun kehittämiselle
 • Tkt. Kari Ullakko: Magneettisen muistimetallin kehittämiselle
 • Helsingin kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksen ympäristöohjelmalle
 • Kultaturve Oy: Turpeen käytön kehittämisestä erilaisten vaatteiden valmistukseen
 • Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti: Instituutin toiminnasta luonnonsuojelun ja erityisesti uhanalaisten perhoslajien suojelun hyväksi
 • Soukan koululle (Espoo) ja Kalevankankaan koululle (Mikkeli), kouluilla toteutettujen ympäristönsuojeluhankkeiden johdosta
 • Ahlström Oy: Yhtiön ympäristönsuojelutoiminnan johdosta
 • Rejtex Oy: vaatteiden ja tekstiilien uusiokäytön kehittämisestä