Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Syksyn 2017 IHMISEN ELOONJÄÄMISOPPI -luentosarjan teemana ”Elämän vesi”. Heräteluentosarja 26.9. – 29.11. Katso tästä ohjelma ja tästä juhlaseminaarin puheenvuorot videona.

tue