Teema 2021: Vaikeimmat kestävyysvalinnat

Kestävää kehitystä – 30 vuotta – sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan sosiaalipoliitikko ja ihmiskuntapolitiikan kehittäjä, VTT Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Ekosäätiön KestävyysvanhimmatSustainability Elders – käyvät dialogia nuorten kanssa kestävän kehityksen suurista kysymyksistä ja niiden ratkaisuista. Kestävyysvanhimmat yhteisön jäsenillä on laajaa kokemusta ja osaamista kestävän kehityksen ammatillistamisesta, tieteellisestä kehittämisestä, politiikasta ja monitasoisesta hallinnasta.

Vuonna 2020 nostimme keskusteluun kestävän kehityksen asioita ylisukupolvisena haasteena otsikolla Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka.

Vuoden 2021 teemana on Vaikeimmat kestävyysvalinnat. Helpot ja kaikkien hyväksymät ratkaisut eivät enää riitä. On viimein tehtävä ratkaisuja, jotka muuttavat toiminnan ja talouden perusrakenteita. On luovuttava vanhasta ja keksittävä kokonaan uusia kestäviä tapoja toimia ja pitää huolta niistä, jotka kärsivät muutoksissa. Syksyn perinteinen luento- ja keskustelusarja Ihmisen eloonjäämisoppi kannustaa isoihin muutoksiin.

Ekosäätiö täyttää 30 vuotta. Siksi syksyn ensimmäinen ohjelmatilaisuus 23.9. omistetaan Ekosäätiön perustajien aatteelliselle perinnölle heijastaen sitä tämän ajan vaikeisiin kestävyysvalintoihin. Tilaisuuteen kutsutaan kestävän kehityksen konkareita, säätiön liikkeellepanijoita ja tulevaisuuden tekijöitä. Juhlaseminaarissa tullaan jakamaan Pekka Kuusi-ympäristöpalkintoja.

Pekka Kuusi-ympäristöpalkinto myönnettiin Heli Saavalaiselle, Ilkka Herlinille ja Tero Mustoselle. Kts. lehdistötiedote.

Palkintojen perustelut:  Heli Saavalainen  –  Ilkka Herlin  –  Tero Mustonen

Syksyn 2021 tapahtumat:

– 23.9.2021 klo 17 -19, Töölön kirjasto, Mika Waltari-sali. Teema: Eloonjääminen ei riitä! Pekka Kuusen ihmisen eloonjäämisopin (1991) päivitys.
 
 
 
– 25.11.2021 klo 13 -15, Töölön kirjasto, Mika Waltari-Sali. Teema: Planetaarinen terveys – luontoaskel terveyteen
 
9.12.2021 klo 13 -15, Töölön kirjasto, Mika Waltari-Sali. Teema: Afrikan maiden ja Suomen keskinäisriippuvuus
 

 

Luonnontuhontarikoksen oikeudellinen määritelmä, suomenkielinen käännös

Mikko Pyhälä, Ekosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, suurlähettiläs emeritus ja Janne Kotiaho, ekologian professori ja Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, ovat laatineet luonnontuhontarikoksen oikeudellisen määritelmän suomennuksen. Laatijat pitävät tärkeänä, että Stop Ecocide Foundationin käynnistämästä prosessista laajamittaisesti virinnyt kansainvälinen ja kansallinen keskustelu olisi Suomessakin mahdollisimman täsmällinen, koska määritelmän saaminen kansainväliseen oikeuteen on äärimmäisen kiireellinen ja tärkeä tavoite torjuttaessa ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Suomennuksen laatijat Janne Kotiaho ja Mikko Pyhälä haluavat saattaa  valtionhallinnon tietoon ja haluamaansa käyttöön ko ehdotuksen ( linkki suomennukseen ) mahdollisimman tarkaksi luonnontieteellistä sekä kansainvälispoliittista sanastoa käyttävälle käännökselle kansainvälisen asiantuntijapaneelin 22.6.2021 julkistamasta määritelmästä. Teksti myös kohdassa ”Sanottua”. 

 

Tämän linkin kautta voit palata viime syksyn ohjelmaan ja suoratoistoihin: Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka.

Ekosäätiön Pekka Kuusi-palkinto luovutettiin 14.11.2019 OTM Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisesta. Oikeustieteiden maisteri Anne Nuorgam on suomalainen saamelaisvaikuttaja, joka on puolustanut saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Lue tiedote. 

Vuoden  2019 teemana oli ”Kestävyysvanhimmat ja nuoret -ylisukupolvisia dialogeja”. Teema avattiin samalla, kun Etelä-Tapiolan lukio käynnisti 6.5. Kestävän kehityksen teemaviikon. Viikolla järjestettiin mm. runokilpailu, jonka voitti oheinen runo Maapallo on lit  (rap), linkki.

14.11.2019 klo 17 keskustelutilaisuuden aiheena oli Ilmastouhka saamelaissukupolvien silmin. Tilaisuuden alussa jaettiin kestävän kehityksen Pekka Kuusi-palkinto.

tue