Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan sosiaalipoliitikko ja ihmiskuntapolitiikan kehittäjä, VTT Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Ekosäätiön KestävyysvanhimmatSustainability Elders – käyvät dialogia nuorten kanssa kestävän kehityksen suurista kysymyksistä ja niiden ratkaisuista. Kestävyysvanhimmat yhteisön jäsenillä on laajaa kokemusta ja osaamista kestävän kehityksen ammatillistamisesta, tieteellisestä kehittämisestä, politiikasta ja monitasoisesta hallinnasta.

Vuonna 2020 nostamme keskusteluun kestävän kehityksen asioita ylisukupolvisena haasteena otsikolla Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka. Syksyllä odotettavissa jälleen kiinnostavia keskustelutilaisuuksia hätätilaetiikasta, moraalista, ilmastonmuutoksen filosofiasta ja henkilökohtaisista valinnoista Helsingin Keskustakirjasto Oodissa.

Kari Karanko on poissa

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on P1030876-1024x1024.jpg

Kari Karanko kuoli 9. toukokuuta 2020. Hän oli kantava voima Ekosäätiön toimintojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Eläköidyttyään emeritussuurlähettiläs Kari Karanko toimi Ekosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtajana aina kevääseen 2019 saakka. Kari  kärsi pitkään vakavista sairauksista. Niistä huolimatta hän piti yllä ja kehitti Ekosäätiön toimintaa. Hän katsoi säätiön perustajien idean olevan niin tärkeä ja käyvän yhä ajankohtaisemmaksi, ettei toiminta saa hiipua. Ekosäätiön tärkein toimintamuoto on edelleen Karin pitkälle ideoima ja koostama, kaikille avoin heräteluentosarja, jonka yleisotsikoksi on vakiintunut Ihmisen eloonjäämisoppi. Heräteluennot jatkuvat syksyisin Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Kari oli erityisen kiinnostunut yhteisöllisyyden uusista muodoista asumisessa ja kaupunkikehityksessä. Hänen huolenpitonsa suuntautui vähemmistöihin, vähäosaisiin ja muun muassa pohjoisen alkuperäiskansoihin.

Kari oli erittäin hyvin verkottunut, mikä ilmaisi hänen ehtymätöntä kiinnostustaan uusiin asioihin ja maailmanparannukseen. Hän oli ”syämestä viisas ihminen”.

Lue nekrologi. Helsingin Sanomat/julkaistu: 31.5.20

Ekosäätiö onnittelee kirjailija-taiteilija Rosa Liksomia.

Rosa Liksomille on myönnetty Ruotsin Akatemian Pohjoismainen kirjallisuuspalkinto. Lapista kotoisin oleva Liksom on kuvannut kirjoissaan kaupunkilaisia, nuoria ja syrjäisten alueiden ihmisiä. Rosa Liksom on Ekosäätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Ekosäätiön Pekka Kuusi-palkinto luovutettiin 14.11.2019 OTM Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisesta. Oikeustieteiden maisteri Anne Nuorgam on suomalainen saamelaisvaikuttaja, joka on puolustanut saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Lue tiedote. 

Vuoden  2019 teemana oli ”Kestävyysvanhimmat ja nuoret -ylisukupolvisia dialogeja”. Teema avattiin samalla, kun Etelä-Tapiolan lukio käynnisti 6.5. Kestävän kehityksen teemaviikon. Viikolla järjestettiin mm. runokilpailu, jonka voitti oheinen runo Maapallo on lit  (rap), linkki.

14.11.2019 klo 17 keskustelutilaisuuden aiheena oli Ilmastouhka saamelaissukupolvien silmin. Tilaisuuden alussa jaettiin kestävän kehityksen Pekka Kuusi-palkinto.

tue