Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Syksylle 2018 valmistellaan neljää keskustelutapahtumaa, jotka käsittelevät biodiversiteettiä, kestävyyden resurssiriskejä, digi- ja hybriditulevaisuutta ja eksistentiaalisia riskejä.

Syksyn 2017 IHMISEN ELOONJÄÄMISOPPI -luentosarjan teemana oli ”Elämän vesi”.  Katso tästä ohjelma ja raportti, ja tästä juhlaseminaarin puheenvuorot videona.

IHMINEN JA YMPÄRISTÖ -juhlaseminaari 27.02.2018 klo 9 – 16  – Ohjelma

Tapahtumat sivulta löytyy kuvia upeasta tilaisuudesta.

tue