Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

Kestävää kehitystä – 30 vuotta – sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan sosiaalipoliitikko ja ihmiskuntapolitiikan kehittäjä, VTT Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Ekosäätiön KestävyysvanhimmatSustainability Elders – käyvät dialogia nuorten kanssa kestävän kehityksen suurista kysymyksistä ja niiden ratkaisuista. Kestävyysvanhimmat yhteisön jäsenillä on laajaa kokemusta ja osaamista kestävän kehityksen ammatillistamisesta, tieteellisestä kehittämisestä, politiikasta ja monitasoisesta hallinnasta.

Ekosäätiön vuoden 2022 teemana on Ihmisen Eloonjäämisoppi 2020-luvulla Pekka Kuusen Ihmisen Eloonjäämisoppi -teoksen pohjalta. Planetaaristen uhkien käsittely kokonaisuutena on Pekka Kuusen eloonjäämisopin tärkein ja yhä ajankohtaisempi viesti. Vuoden 2022 teeman kautta pohditaan esimerkiksi sitä, miten Pekka Kuusi hahmottaisi ihmisen eloonjäämisen edellytykset vastuullisena osana maapallon ekosysteemiä 2020-luvulla.

Vuonna 2020 nostimme keskusteluun kestävän kehityksen asioita ylisukupolvisena haasteena otsikolla Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka. Vuoden 2021 teemana oli Vaikeimmat kestävyysvalinnat: Helpot ja kaikkien hyväksymät ratkaisut eivät enää riitä. 

Vuonna 2021 Ekosäätiö täytti 30 vuotta. Siksi ensimmäinen ohjelmatilaisuus 23.9. omistettiin Ekosäätiön perustajien aatteelliselle perinnölle heijastaen sitä tämän ajan vaikeisiin kestävyysvalintoihin. Tilaisuuteen kutsuttiin kestävän kehityksen konkareita, säätiön liikkeellepanijoita ja tulevaisuuden tekijöitä. Juhlaseminaarissa jaettiin Pekka Kuusi-ympäristöpalkintoja.

Vuoden 2021 Pekka Kuusi-ympäristöpalkinnot myönnettiin Heli Saavalaiselle, Ilkka Herlinille ja Tero Mustoselle. Kts. lehdistötiedote.

Palkintojen perustelut:  Heli Saavalainen  –  Ilkka Herlin  –  Tero Mustonen

Syksyn 2021 tapahtumat:

– 23.9.2021 klo 17 -19, Töölön kirjasto, Mika Waltari-sali. Teema: Eloonjääminen ei riitä! Pekka Kuusen ihmisen eloonjäämisopin (1991) päivitys.
 
 
 
– 25.11.2021 klo 13 -15, Töölön kirjasto, Mika Waltari-Sali. Teema: Planetaarinen terveys – luontoaskel terveyteen
 
9.12.2021 klo 13 -15, Töölön kirjasto, Mika Waltari-Sali. Teema: Afrikan maiden ja Suomen keskinäisriippuvuus
 

 

Luonnontuhontarikoksen oikeudellinen määritelmä, suomenkielinen käännös

Mikko Pyhälä, Ekosäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja, suurlähettiläs emeritus ja Janne Kotiaho, ekologian professori ja Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja, ovat laatineet luonnontuhontarikoksen oikeudellisen määritelmän suomennuksen. Laatijat pitävät tärkeänä, että Stop Ecocide Foundationin käynnistämästä prosessista laajamittaisesti virinnyt kansainvälinen ja kansallinen keskustelu olisi Suomessakin mahdollisimman täsmällinen, koska määritelmän saaminen kansainväliseen oikeuteen on äärimmäisen kiireellinen ja tärkeä tavoite torjuttaessa ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Suomennuksen laatijat Janne Kotiaho ja Mikko Pyhälä haluavat saattaa  valtionhallinnon tietoon ja haluamaansa käyttöön ko ehdotuksen ( linkki suomennukseen ) mahdollisimman tarkaksi luonnontieteellistä sekä kansainvälispoliittista sanastoa käyttävälle käännökselle kansainvälisen asiantuntijapaneelin 22.6.2021 julkistamasta määritelmästä. Teksti myös kohdassa ”Sanottua”. 

 

Tämän linkin kautta voit palata syksyn 2020 ohjelmaan ja suoratoistoihin: Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka.

Ekosäätiön Pekka Kuusi-palkinto luovutettiin 14.11.2019 OTM Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamisesta. Oikeustieteiden maisteri Anne Nuorgam on suomalainen saamelaisvaikuttaja, joka on puolustanut saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Lue tiedote. 

Vuoden  2019 teemana oli ”Kestävyysvanhimmat ja nuoret -ylisukupolvisia dialogeja”. Teema avattiin samalla, kun Etelä-Tapiolan lukio käynnisti 6.5. Kestävän kehityksen teemaviikon. Viikolla järjestettiin mm. runokilpailu, jonka voitti oheinen runo Maapallo on lit  (rap), linkki.

14.11.2019 klo 17 keskustelutilaisuuden aiheena oli Ilmastouhka saamelaissukupolvien silmin. Tilaisuuden alussa jaettiin kestävän kehityksen Pekka Kuusi-palkinto.

tue