Kestävää kehitystä sukupolvelta toiselle

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Syksyn 2018 luentosarjan teemaa ja tapahtumia vielä valmistellaan.

Syksyn 2017 IHMISEN ELOONJÄÄMISOPPI -luentosarjan teemana oli ”Elämän vesi”.  Katso tästä ohjelma ja tästä juhlaseminaarin puheenvuorot videona.

Tulossa IHMINEN JA YMPÄRISTÖ -juhlaseminaari 27.02.2018 klo 9 – 16  – Ohjelma

Ilmoittaudu täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85756/lomake.html

tue