Ekosäätiö, rekisteröity säätiö, haluaa herättää keskustelua kestävän kehityksen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja edistää kestävän kehityksen ajattelun leviämistä ja juurtumista kaikkialle yhteiskuntaan.

Ekosäätiö sr. perustettiin vuonna 1991 toimimaan Pekka Kuusen muistosäätiönä. Säätiön tarkoituksena on ekologisesti kestävän kehityksen edellytyksiä parantavan tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan tukeminen jatkamalla ja edelleen kehittämällä Pekka Kuusen jälkeensä jättämää henkistä perintöä.

Ekosäätiön perustivat Kordelinin säätiö, Karjalaisen kulttuurin Edistämissäätiö, Syöpäsäätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö sekä Alko, Werner Söderström Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja joukko aktiivisia ja toimintaa arvostavia yksityishenkilöitä.

Ekosäätiön mitalin on suunnitellut taiteilija Kalervo Koski, joka suunnitteli Ekosäätiön painotuotteiden ja diplomien ulkoasukokonaisuuden 1990-luvun alussa.