Ekosäätiö toimii ”Elders –verkostona” pyrkien siirtämään kestävän kehityksen hallinnan tuntemusta ja kokemusta uusille sukupolville ja edistämään kestävän kehityksen ajattelun juurtumista kaikkialle yhteiskuntaan.

Ekosäätiö kutsuu työhönsä kestävän kehityksen senioreita ja tutkijoita toimimaan kestävän kehityksen ja ihmiskuntapolitiikan kokemusasiantuntijoiden verkostona.

 

Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

European Sustainable Development Network ESDN

International Institute for Sustainable Development IISD