Ekosäätiö toimii ”Kestävyysvanhimmat / Sustainability Elders –verkostona” pyrkien siirtämään kestävän kehityksen hallinnan tuntemusta ja kokemusta uusille sukupolville ja edistämään kestävän kehityksen ajattelun juurtumista kaikkialle yhteiskuntaan.

Ekosäätiö kutsuu työhönsä kestävän kehityksen senioreita ja tutkijoita toimimaan kestävän kehityksen ja ihmiskuntapolitiikan kokemusasiantuntijoiden verkostona.

Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

European Sustainable Development Network ESDN

Kestävyysvanhimmat – Sustainability Elders – on kasvava yhteisö, jonka jäsenillä on laajaa kokemusta ja osaamista kestävän kehityksen ammatillistamisesta, tieteellisestä kehittämisestä, politiikasta ja monitasoisesta hallinnasta.  Kestävyysvanhimmat ovat vanhempia asiantuntijoita, jotka ovat valmiita jakamaan osaamistaan, järjestämään ja käymään dialogia nuorten kanssa kestävän kehityksen suurista kysymyksistä ja niiden ratkaisuista. Toimintaa kehittää edelleen Ekosäätiö.