Vuoden 2021 teemana on Vaikeimmat kestävyysvalinnat. Helpot ja kaikkien hyväksymät ratkaisut eivät enää riitä. On viimein tehtävä ratkaisuja, jotka muuttavat toiminnan ja talouden perusrakenteita. On luovuttava vanhasta ja keksittävä kokonaan uusia kestäviä tapoja toimia ja pitää huolta niistä, jotka kärsivät muutoksissa. Syksyn perinteinen luento- ja keskustelusarja Ihmisen eloonjäämisoppi kannustaa isoihin muutoksiin.