Syksyn 2019 teemana on ”Ylisukupolvisia dialogeja – kestävyysvanhimmat ja nuoret”. Keskustelutilaisuudet pidetään uudessa Helsingin keskustakirjasto Oodissa, sen Kuutio-salissa. Tilaisuudet ovat 4.9., 23.10., 14.11., 11.12. 2019, kaikki kello 17…19. Uutena kumpaninamme on Etelä-Tapiolan lukio. Aiheet käsittelevät mm. nuorten elämän puitteita, talouden ja kasvun kuvaa hyvinvoinnissa, ilmastonmuutosta ja elonkirjoa opetuksessa.

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 4.9.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Ekosäätiön ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa tarkastellaan sitä, millaisessa maailmassa nuoret ottavat vallan kestävyyskriisin ratkaisemiseksi ja miten nuoria voidaan tukea vallan ja vastuun ottamisessa. 

Keskustelemassa ovat tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen, tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius, nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman, suurlähettiläs, emeritus Mikko Pyhälä ja lukiolainen Joel Vanhanen Etelä-Tapiolan lukiosta. Tilaisuuden avaa Ekosäätiön vpj Jukka Noponen ja keskustelua moderoi Ekosäätiön hallituksen jäsen ja Nuorten Agenda2030 –ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelä


Ekosäätiön keskustelutilaisuus 23.10.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Kasvun ja talouden kuva hyvinvoinnissa. Kohti ekologista jälleenrakennusta?

Teollinen aikakausi käynnisti historiallisesti ainutlaatuisen materiaalisen vaurauden kasvun. Sen seurauksena ja rinnalla tapahtui myös merkittävä hyppäys ihmisten hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksissa kehittää omia kyvykkyyksiään. Tämä kaikki on tapahtunut kuitenkin viemällä luonnonvarojen kulutus tasolle, johon yksi maapallo ei enää riitä – planetaariset rajat tulevat vastaan niin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin hupenemisen kuin muidenkin globaalien ympäristöongelmien muodossa. Tulevien vuosikymmenten suurin yhteiskuntapoliittinen haaste onkin rakentaa malli hyvinvoinnille, joka on mahdollista murto-osalla nykyisestä luonnonvarojen kulutuksen ja ilmastopäästöjen tasosta. Miten tämä ekologinen jälleenrakennus tapahtuu?

Keskustelemassa aiheesta ovat Demos Helsinki -ajatushautomon perustaja, Ekosäätiön hallituksen jäsen Aleksi Neuvonen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Tere Vadén, Kohtuusliikkeen aktiivi Henri Wiman, Etelä-Tapiolan lukion opiskelija Joel Vanhanen ja Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen.
Taustalukemista: BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -julkaisu: https://eko.bios.fi