Syksyn 2019 teemana oli ”Ylisukupolvisia dialogeja – kestävyysvanhimmat ja nuoret”. Keskustelutilaisuudet pidettiin uudessa Helsingin keskustakirjasto Oodissa, sen Kuutio-salissa. Tilaisuudet olivat 4.9., 23.10., 14.11., 11.12. 2019. Kumpaninamme oli Etelä-Tapiolan lukio. Aiheet käsittelivät mm. nuorten elämän puitteita, talouden ja kasvun kuvaa hyvinvoinnissa, ilmastonmuutosta ja elonkirjoa opetuksessa.

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 4.9.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Ekosäätiön ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa tarkastellaan sitä, millaisessa maailmassa nuoret ottavat vallan kestävyyskriisin ratkaisemiseksi ja miten nuoria voidaan tukea vallan ja vastuun ottamisessa. 

Keskustelemassa ovat tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen, tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius, nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman, suurlähettiläs, emeritus Mikko Pyhälä ja lukiolainen Joel Vanhanen Etelä-Tapiolan lukiosta. Tilaisuuden avaa Ekosäätiön vpj Jukka Noponen ja keskustelua moderoi Ekosäätiön hallituksen jäsen ja Nuorten Agenda2030 –ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelä


Ekosäätiön keskustelutilaisuus 23.10.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Kasvun ja talouden kuva hyvinvoinnissa. Kohti ekologista jälleenrakennusta?

Teollinen aikakausi käynnisti historiallisesti ainutlaatuisen materiaalisen vaurauden kasvun. Sen seurauksena ja rinnalla tapahtui myös merkittävä hyppäys ihmisten hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksissa kehittää omia kyvykkyyksiään. Tämä kaikki on tapahtunut kuitenkin viemällä luonnonvarojen kulutus tasolle, johon yksi maapallo ei enää riitä – planetaariset rajat tulevat vastaan niin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin hupenemisen kuin muidenkin globaalien ympäristöongelmien muodossa. Tulevien vuosikymmenten suurin yhteiskuntapoliittinen haaste onkin rakentaa malli hyvinvoinnille, joka on mahdollista murto-osalla nykyisestä luonnonvarojen kulutuksen ja ilmastopäästöjen tasosta. Miten tämä ekologinen jälleenrakennus tapahtuu?

Keskustelemassa aiheesta ovat Demos Helsinki -ajatushautomon perustaja, Ekosäätiön hallituksen jäsen Aleksi Neuvonen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Tere Vadén, Kohtuusliikkeen aktiivi Henri Wiman, Etelä-Tapiolan lukion opiskelijat Viliina Halonen ja William Bordonaro ja Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen.
Taustalukemista: BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -julkaisu: https://eko.bios.fi

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 14.11.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Ilmastouhka saamelaissukupolvien silmin

Keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisten asemaan ja elämään ja erilaisista tavoista, joilla uhkaa voi torjua. Pohdintaa  ilmastonmuutoksen uhasta ja sen ylisukupolvisesta ulottuvuudesta ja siitä miten vastuuta uhkan torjunnassa tulisi käsitellä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja vastuun kautta. 

Keskustelijoina mm. OTM Anne Nuorgam, toimittaja Jaana Kanninen, kirjailija Rosa Liksom, taiteilijatutkija-poromies Aslak Uula Länsman ja Etelä-Tapiolan lukion opiskelija Anna Shemyakin. Keskustelua moderoi VTT Simo Kyllönen.

Tilaisuuden alussa Pekka Kuusi – palkinnon luovutus. Ekosäätiön hallituksen pj. Sauli Rouhinen ja hallintoneuvoston pj. Mikko Pyhälä.

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 11.12.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros. 

Loss of biological diversity. Effects on daily life and world order. What schools can do?

Maailman luontopaneelin IPBES:in puheenjohtaja emeritus Sir Robert Watson alustaa etäyhteydellä.
Keskustelemassa FT Teea Kortetmäki, FT Aino Juslén, kansanedustaja Anders Adlercreutz ja lukiolainen William Bordonaro. Loppupuheenvuoro Ministeri Pertti Salolainen. Puhetta johtaa professori Janne Kotiaho. Kumppaneina Suomen Luontopaneeli, JYU.Wisdom, Oodi, LUOMUS ja Etelä-Tapiolan lukio. Keskustelu englanniksi.  

Tässä linkki videoon, jonka JYU:n School of Resource Wisdom tuotti Sir Robert Watsonin luennosta 11.12. Oodissa.