Ekosäätiön perustaminen.

Ekosäätiö perustettiin vuonna 1991 tukemaan kestävää kehitystä edistävää tieteellistä tutkimusta ja muuta vastaava toimintaa. Säätiö toimii Pekka Kuusen muistosäätiönä pyrkien jatkamaan ja kehittämään hänen jälkeensä jättämää ekologisen humanismin perintöä.

Säätiön perustajina olivat Kordelinin säätiö, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Syöpäsäätiö . Muina perustajina olivat Alko Oy, Werner Söderström Oy, Suomen luonnonsuojeluliitto ja joukko yksityishenkilöitä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:
– järjestämällä luento- ja muita tilaisuuksia, esittämällä julkisia kannanottoja sekä harjoittamalla valistustoimintaa.
– myöntämällä apurahoja ja avustuksia ympäristöongelmiin liittyvään tieteelliseen tutkimukseen ja julkaisutyöhön.

Ekosäätiön historiaa

Ensimmäinen valtuuskunta 1993:
Puheenjohtaja professori Henrik Wallgren, Helsingin yliopisto
Varapuheenjohtaja professori Liisa Uusitalo, Helsingin kauppakorkeakoulu
Jäsenet:
Dosentti Gunnel Carlberg, Helsingin yliopiusto
Pääsihteeri Liisa Elovainio, Syöpäsäätiö
Kansleri Olavi Granö Turun yliopisto
Puheenjohtaja Satu Huttunen, Suomen Luonnonsuojeluliitto
Pääjohtaja Heikki Koski, Alko Oy
Fil.maisteri Sirkka Kuusi
Pääsihteeri Ulf B. Lindström, Suomen UNICEF-yhdistys

World Future Federationin puheenjohtaja professori Pentti Malaska, Turun kauppakorkeakoulu
Varatoimitusjohtaja Jouko Rönkä, Etelä-Savon Osuuspankki
Pääsihteeri Pekka Sallila, Kansanvalistusseura
Valt.lis. Osmo Soininvaara
Lainopin kandidaatti Mauno Turunen
Piispa Erik Vikström

Ensimmäinen hallitus 1993:
Puheenjohtaja, osastopäällikkö Pirkko Lammi, Teollisuuden ja työnntajain keskusliitto.
Informaatikko Jarmo Heinonen, Ekosäätiön asiamies
Erikoistutkija Osmo Kuusi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Varapuheenjohtaja, vs. ylitarkastaja Tuula Talsi, Ympäristöministeriö

Päätoimittaja Erik Wahlström, Ympäristökeskus
Ylilääkäri Harri Vertio, Suomen Syöpäyhdistys

Ekosenaatti perustettiin neuvottelukunnaksi ja siinä olivat aivan alusta lähtien Ekosäätiön perustamiseen merkittävästi vaikuttaneet henkilöt:
Akateemikko Matti Kuusi
Kirjailija Reino Rinne
Johtaja Airi Laiho
Professori Rauno Ruuhijärvi
Arkkiatri Nils Oker-Blom
Akateemikko Georg Henrik v. Wright

Akateemikko Wright kirjoitti tuohon aikaan ihmisestä ja ”katoavaisuuden lain” alaisuudessa olemisesta:
On kai lähinnä itsestään elvyys, että ihminen on saman ”katoavaisuuden lain” alainen kuin muut lajit ja että koittaa päivä, jolloin häntä ei enää ole. Kun tähän ajatukseen eläytyy, on aivan luonnollista – ainakin minusta- miettiä, että tämä päivä on kenties lähempänä kuin luulemmekaan, jos me kevytmielisesti jätämme tämän mahdollisuuden huomioon ottamatta. Parempi kuin järkkyä on vakavasti harkita, miten aikamme maan päällä pitäisi järkevästi elää.”

”Tidigare global katastrofer vållades inte av arter som satte sin egen existens på spel utan av okontrollerbara yttre krafter. Det unika i den nuvarande situationen är att hoten mot människans fortsatta existens har frambesvurits av människan själv.”

On kuitenkin olemassa voimatekijä, josta mikään inhimillinen järjestelmä ei voi irroittautua. Tämä voima on luonto.