Ekosäätiön kirjat ovat syntyneet Ekosäätiön hallituksen päätöksellä. Kirjoittajat ovat Ekosäätiön hallituksen, valtuuskunnan ja Ekosenaatin jäseniä tai heidän suosittelemiaan henkilöitä.

Kaikkien kirjojen toimittajana on ollut tieteellisen kirjaston asiantuntija, ylitarkastaja, VTM Jarmo HeinonenEkologinen humanismi– kirjassa ja Nyt on ennen huomista – kirjassa on myös toimittajana FT, dosentti Osmo Kuusi. Nyt on ennen huomista – kirjassa toimittajana on myös vuorineuvos Gustav v. Hertzen. Kirjat ovat lainattavissa Helmet – verkosta.

Säätiö on korostanut eri sukupolvien välisen yhteistyön merkitystä. Tätä näkökulmaa painotetaan säätiön vuonna 1998 julkaisemassa kirjassa Senioriteetti voimavarana. Säätiön toiminnan eräänlaisena peruskirjana voidaan pitää teosta Ekologinen humanismi vuodelta 1997. Säätiön julkaisemassa kirjassa Nyt on ennen huomista pohditaan tämän hetken vaikutusta tulevaisuuteen.
Ekosäätiön aktiivijäsen, suurlähettiläs, emeritus Mikko Pyhälä julkaisi muistelmateoksen Valtaa ja Vastarintaa – Myötäelämisen diplomatiaa. Sen päätapahtumat liittyivät 1970-luvun konflikteihin ja suuriin poliittisiin muutoksiin aktiivisen diplomaatin näkemänä ja kokemana.
Ekosäätiön puheenjohtaja, YTT Sauli Rouhinen julkaisi vuonna 2014 väitöskirjan (sosiologia), jossa tarkastellaan kestävän kehityksen politiikan juurtumista Suomessa ja Suomen kansainvälistä menestystä kestävän kehityksen indeksien valossa. Rouhinen, Sauli (2014). Matkalla mallimaaksi? – Kestävän kehityksen juurtuminen Suomessa. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 88. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1596-2/