Ekosäätiön vuoden 2020 teemana on Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka. Teema käsittelee ilmastonmuutosta planetaarisen etiikan näkökulmista tilanteessa, jossa keskeiset planetaariset kynnysrajat on ylitetty, ilmastohätätila voimassa ja kestävyyskriisi pahenemassa. 

Vannomme ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Todelliset muutokset ovat kuitenkin hitaita, ovatko ne jopa vaarassa jäädä pandemiashokin jalkoihin. On aika palata arvoihin, moraaliin ja etiikkaan.  

Mitä ovat tämän päivän eettisesti ongelmallisimpia kysymyksiä ja niiden ratkaisuja. Miten ne liittyvät oman planeetamme ihmiskunnan kehitykseen. Onko löydettävissä universaaleja eettisiä periaatteita ja arvoja ohjaamaan kehitystä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi ja inhimillisen elämän säilyttämiseksi.

Syksyn kaikille avoimet luento- ja keskustelutilaisuudet pidetään jälleen Helsingin keskustakirjasto Oodissa, sen Kuutio-salissa. Tilaisuudet ovat kerran kuukaudessa 22.9., 13.10. 17.11., ja 8.12.2020, kello 13 – 15. Aiheet nousevat hätätilaetiikasta, moraalista, ilmastonmuutoksen filosofiasta ja ihmisten henkilökohtaisista valinnoista. Kumpaneitamme ovat Keskustakirjasto Oodin lisäksi mm. Etelä-Tapiolan lukio, Nuorten Agenda 2030 ja Demos ry. Kuulijoiden määrää saatetaan rajoittaa Covid19-tilanteesta johtuen. Tilaisuuksia on mahdollisuus seurata suoratoistona verkossa.

Linkki syksyn ohjelmaan.

Globaali etiikka – hätätilaetiikka, 22.9.2020 kello 13 -15

Teemana monikulttuurinen arvopohja ja kriisin etiikka. Avaako korona -pandemia tietä planetaariselle etiikalle. 

Koronan pysäyttämiseen on tartuttu päättäväisesti, entä jos toimisimme yhtä päättäväisesti pysäyttääksemme kilpajuoksun planeetan tuhoamiseksi. Entiseen ei ole paluuta. Onko vuoden 2020 pandemiakokemus luomassa ymmärryksen globaalin yhteisöllisyyden tärkeydestä ja mahdollisuudesta. Mitä eettinen konsensus ja globaali etiikka tarkoittaisi nykytilanteessa? Keskustelussa globaalin etiikan mahdollisuus keskeisten luonnonvarojen ylikulutuksen ja pilaamisen estämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen pelastamiseksi – planeetan ja ihmiskunnan pelastamiseksi.

Prof. Reijo E. Heinosen alustuspuheenvuoro: Kasvu globaaliin eettiseen vastuukykyisyyteen.  

Keskustelijoina prof. Reijo E. Heinosen lisäksi LKT, prof. Marja-Liisa Honkasalo, UTU, prof. Paavo Pelkonen, UEF, Sara Nyman, Ilmastoaktivisti, Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän vpj, Nuorten Agenda 2030 ja Oscar Smith, opiskelija Etelä-Tapiolan lukio sekä Sauli Rouhinen, YTT, Ekosäätiön puheenjohtaja.

Aihetta taustoittaa blogi Globaalietiikasta planetaarisen etiikan rakentamiseen.

Katso ja kuuntele puheenvuorot ja keskustelu tästä linkistä.

Filosofia ja ilmastohätätila, 13.10.2020 kello 13 -15

Linkki suoratoistoon.

Vasta vuonna 2019 Ilmastokriisistä ja hätätilasta puhuminen on saanut varsinaista vastakaikua mediassa ja poliittisilta päätöksentekijöiltä. Mutta mitä erityistä sanottavaa filosofeilla on? Eikö hätätila ole pikemminkin tekojen ja toiminnan aikaa, ei filosofien, jotka ihmettelevät voiko hiipivää katastrofia edes tunnistaa hätätilana?

Teemaan johdattelee uskonnonfilosofian professori Sami Pihlström (Helsinigin yliopisto). Ilmastonmuutos ja filosofia -kirjaan hän on kirjoittanut luvun “Ilmastonmuutos eksistentiaalisena uhkana”.

Ilmastonmuutos ja filosofia -kirjan toimittajien Simo Kyllösen ja Markku Oksasenkanssa aiheesta keskustelevat kirjailija ja toimittaja Riikka Suominen, Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Pekka Torvinen ja  Sara Nyman Nuorten Agenda 2030:sta sekä ja Lauri Hietanen, opiskelija, Etelä-Tapiolan lukiosta.

Lokakuussa ilmestyvän Simo Kyllönen ja Markku Oksanen toimittaman Ilmastonmuutos ja filosofia -kirjan kirjoittajat perustelevat, miksi filosofien puheenvuoroilla on merkitystä juuri nyt. 

Kirja ja keskustelu valaisee ja selventää ilmiötä, joka on venyttänyt arkisen elämän valintojamme planetaarisiin mittasuhteisiin ja jonka edessä inhimillisen olemassaolon mielekkyys ja oikeutus ovat uhattuina.

Ilmastohätätila ja kriisinhallinta, 17.11.2020 kello 13 -15

Teemana on välttämättömyys estää maapalloa hyppäämästä sellaiselle kuumenemisen radalle, mistä ei ole paluuta. On tiedostettava biogeofyysisten keikauspisteiden kasautuminen ja luotava sellainen ekologinen jälleenrakennus, joka pikaisesti tekee kaikesta tuotannosta ja kulutuksesta ilmastoa ja elonkirjoa eli luonnon monimuotoisuutta suojelevaa.

Viiveellä vaikuttavien kriisien torjuntaa täytyy tehdä jo kauan ennen kuin pahimmat vaikutukset näkyvät. Kriisit voivat olla ”hitaita” tai nopeita”. Laajoja globaaleja vaikutuksia aiheuttavia ympäristörikoksia (ecocide) täytyy käsitellä rikoksina ihmisyyttä vastaan. 

Keskustelijoina Eeva Furman, professori, Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja, Ville Lähde, filosofi, FT, Bios, Pauli Putkiranta, geoinformaatikko, dipl. insinööri, Elokapina, Sofia Savonen, VTM, puheenjohtaja Nuorten Agenda 2030, nuorisodelegaatti YK:n kestävän kehityksen seurantakokouksessa ja opiskelija Sara Maunuksela Etelä-Tapiolan lukiosta. Mikko Pyhälä, suurlähettiläs emeritus, toimii keskustelun moderaattorina.

Ilmastohätätila ja henkilökohtaiset valinnat, 8.12.2020 kello 13 -15

Keskustelu rakentuu ”Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys” – tutkimushankkeen ympärille. Siinä on tarkasteltu suuryritysjohtajien, kuntapäättäjien ja kansalaisten ilmastoasenteita, suhtautumista erilaisiin ilmastotoimiin ja ilmastotietoutta.

Keskustelijoina: tutkija Ville Pitkänen, E2, prof. Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto, Editor-in-chief Orna Ben Lulu, Nuorten Agenda 2030 ja erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, Ympäristöministeriö, Etelä-Tapiolan lukion edustaja ja tulevaisuuden tutkija Aleksi Neuvonen, Demos.