”Evoluution kärkiolentoina me ihmiset kannamme paradoksia itsessämme. Meissä tapahtuu evoluution nousu kohti ennennäkemätöntä valinnanvapautta, mutta se tapahtuu luonnon syvien perustoimintojen järkähtämättömältä pohjalta. Me emme opi ymmärtämään omaa osaamme evoluution kärkenä, ellemme ensin näe itseämme olentona luonnon olentojen saatossa.”

”Ihmisen kriisin syvyys piilee sen kohtalonomaisuudessa ja kulttuurievoluutiomme nykyvaiheessa. Me emme ole syyllisiä, koska emme vielä ymmärrä, mutta tulemme olemaan syyllisiä, ellemme jo pian ala ymmärtää.”

”Kun nouseva evoluutio etenee kohti lisääntyvää valinnanvapautta, tähän vapauteen täytyy kuulua myös ihmisen mahdollisuus juuri evoluution kärkenä tyytyä ja tyyntyä.” – Pekka Kuusi

Valtiotieteen tohtori Pekka Kuusi (09.07.1917-25.05.1989) oli 1960-luvun sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan suunnannäyttäjä, sosiaalipoliitikko, alkoholipoliitikko ja ihmiskuntapoliitikko. Hän oli myös Alkon pääjohtaja, kansanedustaja ja ministeri. Pekka Kuusi näki varhain Suomea kohtaavan rakennemuutoksen sekä talous- ja sosiaalipolitiikan yhteenkuuluvuuden ja sosiaalipolitiikan roolin kasvun edistäjänä.
Pekka Kuusen pääteoksina pidetään vuonna 1961 ilmestynyttä 60-luvun sosiaalipolitiikka kirjaa ja 1982 ilmestynyttä kirjaa Tämä ihmisen maailma. Ihmisen eloonjäämisoppi vuodelta 1991 kiteyttää Pekka Kuusen ajattelua.
Erkki Tuomiojan väitöskirja Pekka Kuusi: Alkoholipoliitikko, sosiaalipoliitikko, ihmiskuntapoliitikko vuodelta 1996 avaa laajan kuvan Pekka Kuusen elämäntyöhön ja ajatteluun.

Pekka Kuusi ja 60-luvun sosiaalipolitiikka Suomen suunnannäyttäjinä, artikkeli