Syksyllä 2018 oli neljä Ihmisen eloonjäämisoppi- tapahtumaa, jotka käsittelivät biodiversiteettiä (12.9. Elonkirjo henkivakuutuksena), digi- ja hybriditulevaisuutta (18.10. Digital world – opportunity or seed of catastrophe), kestävyyden resurssiriskejä (15.11. Kompastuuko kehitys kriittisiin luonnonvaroihin) ja eksistentiaalisia riskejä (13.12. Ydinturvallisuus ja muut ilkeät ongelmat).

Syksyn 2018 tapahtumien kumppaneina olivat Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen yksikkö, Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti, Suomen kehitystutkimuksen seura, DEMOS ry ja Kriittinen korkeakoulu.

Tässä vuoden 2018 Yhteenvetoraportti.

Elonkirjo henkivakuutuksena

12. syyskuuta 2018, klo 17-19, Helsingin yliopiston päärakennus, sali 12 (3. kerros), Fabianinkatu 33.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja lajien kuudes sukupuuttoaalto tulevat uhkaamaan ihmisten terveyttä, ruoan tuotantoa ja koko ihmiskunnan olemassaoloa. Lähestymme peruuttamattomien muutosten rajaa, jolta ei ole paluuta. Luonnon monimuotoisuuden riippuvuudet pitää tehdä näkyviksi – kun systeemiset verkostot repeävät, jotain peruuttamatonta tapahtuu.  Elonkirjon suojelu on nähtävä ihmiskunnan kollektiivisena henkivakuutuksena. Yhteistyökumppanina LUOMUS, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja fasilitaattorina toimii Aino Juslen, yksikön johtaja, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS.

Keskustelijoina:

 • Sami Pirkkala, erityisasiantuntija,valtioneuvoston kanslia (kestävä kehitys ja biodiversiteetti);
 • Tiina Nieminen, erikoistutkija Luonnonvarakeskus LUKE (metsät ja biodiversiteetti);
 • Taina Pennanen, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus LUKE (maaperä ja biodiversiteetti);
 • Dos. Iryna Herzon, Helsingin yliopisto (maatalous ja biodiversiteetti).

Human meets Machine – bright or bleak future?

Thursday 18 October 2018, 13:00-16:00 hrs. Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, Helsinki. The seminar will be held in English.

Concept: Two separate discussions, each lasting approximately 1 h 20 min. In each of the sessions, each of the four speakers has 15 min, and the there is a panel discussion with questions and comments from the audience.

Digitalisation advances forcefully, renews industries and services, offering numerous opportunities to everyday life. Automation may profoundly transform global labour markets.

Will democracy disappear in a control society made possible by the total reach of Internet? Will singularising artificial intelligence enable sustainable development or is it a seed of catastrophe? How will the so called Fourth Industrial Revolution affect the Global South?

The organizers are Development Studies, University of Helsinki, Finnish Society for Development Research, Pekka Kuusi Ecofoundation, and Demos. Contribution by UNU-WIDER (The United Nations World Institute  for Development Economics Research) is greatly appreciated.

The event will be chaired by Lyydia Kilpi, Finnish Society for Development Research.

Part 1: Technology, surveillance and democracy

Is technology a threat to democracy? Can anything be kept private anymore? Can we rely on artificial intelligence in situations which require moral decision making?

The first part of the event will discuss how technological advances affect democracy and privacy. Technology enables deeper surveillance than ever before. It offers authoritarian regimes new tools to control their own citizens and to influence politics abroad. At the same time, technology offers tools for resistance.

Speakers:

  • Dr. Matti Aksela, F-Secure (artificial intelligence)
  • Dr. Elina Sinkkonen, Senior Research Fellow, FIIA (authoritarian regimes)
  • Dr. Michael Laakasuo, University of Helsinki (morality and robotics)
 • Prof. Barry Gills, University of Helsinki (development studies)

Part 2: Technology, labour and development

How will the so called 4th industrial revolution affect the Global South? What might the impacts be on labour, poverty and human rights? What does this mean for development policy? How can we better understand and analyse the gender aspects?

In Cambodia, the ILO estimates that 88% of jobs in the garment industry are at high risk of automation. Over 70% of the workers are women. At the same time, many African countries’ official development strategies rely on labour-intensive industrialisation.

Technology is shaping economies in many ways. The objective is to open a discussion on this topic that has not been broadly explored yet, but will greatly affect the Global South, as well as development policy.

Speakers:

  • Prof. Samuel Jones, WIDER (economics, Mozambique)
  • Doctoral candidate Anna Salmivaara, University of Helsinki (textile industry and workers in Cambodia)
  • Dr. Nikodemus Solitander, Hanken Svenska Handelshögskolan (social responsibility)
 • Dr. Franklin Obeng-Odoom, University of Helsinki (associate professor of sustainable urban transformations in the global south)

Linkki  Joseph E. Stiglitz: From Manufacturing Led Export Growth to a 21st Century Inclusive Growth Strategy – Explaining the Demise of a Successful Growth Model and What to Do About It

Kompastuuko kehitys kriittisiin luonnonvaroihin

15.11.2018, klo 16-18, Helsingin yliopiston päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33.

Uuden kestävän energia- ja liikenneinfrastruktuurin luominen edellyttää lisääntyvää metallien kaivamista ja jalostamista, sekä uusien harvinaisten metallien kaivamista. Pelkästään autokannan uusiminen on suunnaton projekti. Vihreä talous tarvitsee uudenlaisia luonnonvaroja – mitä ovat ”Green conflict minerals”. Löydetäänkö kestävä tasapaino luonnonvarojen käytölle, millaiseksi resurssitase ja CO2-tase ovat muodostumassa ja kuinka sosiaalisesti kestävä tällainen transitio tulee olemaan? Ei ole varmaa ovatko ihmiset valmiita hyväksymään uusia kaivoksia. Ekosäätiön kumppanina on Itä-Suomen yliopiston LYY-instituutti ja sen CORE-hanke (Strategisen tutkimuksen neuvoston hanke).

Tilaisuuden puheenjohtajana prof. Rauno Sairinen Itä-Suomen yliopistosta.

Keskustelijoina:

 • Otto Bruun, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto
 • TaT Michael Lettenmeier, toimitusjohtaja, D-mat;
 • Prof. Pekka Nurmi, johtaja, Geologian tutkimuskeskus;
 • OTT Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö;

Ydinturvallisuus ja muut ilkeät ongelmat

13.12. 2018, klo 16-18 , Helsingin yliopiston päärakennus, sali 7, Fabianinkatu 33.

Monet vaikeasti hallittavat, nk. Ilkeät ongelmat ja niihin liittyvien riskien laukeaminen voivat äkisti muuttaa maailmaa. Poliittinen epävarmuus, lisääntyvä asevarustelu, sotilaalliset kriisit ja ydinasepidäkkeen aleneminen muodostavat kasvavan riskin olemassaololle. Ydinturvallisuuteen liittyy lukuisia toisistaan riippumattomia ja toisiinsa kytkeytyneitä riskitekijöitä. Poliittinen kehitys on arvaamatonta ja uhkakuvat ja tilanteet voivat äkisti muuttua maailmassa, jossa ilmastonmuutos etenee, luonnonvarat ehtyvät, luonnon monimuotoisuus hupenee ja ruokaturva on heikolla pohjalla ja ruuan hinnat markkinoiden armoilla.  Taustalla ovat monet kestävän kehityksen ongelmat.

Ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin liittyvät uhat nostavat kaikkia riskikertoimia ja räjähdysvaara kasvaa. Millainen eksistentiaalinen ympäristöuhka on kysymyksessä ydinturvallisuuden näkökulmasta? Millainen riski asevarustelu, ydinasepidäkkeen alaneminen ja voimapolitiikka ovat ympäristölle ja kestävälle kehitykselle. Pystytäänkö riskejä hallitsemaan vai pitäisikö tietyistä riskeistä päästä kokonaan eroon.

Tilaisuuden puheenjohtajana ja fasilitaattorina toimii Ekosäätiön pj., YTT Sauli Rouhinen.

Keskustelijoina:

 • Toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Rauhanliitto
 • Dr. Mika Kalliomaa, eversti, Maanpuolustuskorkeakoulu;
 • Dos. Claus Montonen,  International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ICAN