Keskustelutilaisuudet Oodissa 2020

Syksyn kaikille avoimet Ihmisen eloonjäämisoppi – luento- ja keskustelutilaisuudet pidetään jälleen Helsingin keskustakirjasto Oodissa, sen Kuutio-salissa. Tilaisuudet ovat 22.9., 13.10. 17.11., ja 8.12.2020 kello 13-15.

Aiheet nousevat hätätilaetiikasta, moraalista, ilmastonmuutoksen filosofiasta ja ihmisten henkilökohtaisista valinnoista. Kumpaneitamme ovat Keskustakirjasto Oodin lisäksi mm. Etelä-Tapiolan lukio, Nuorten Agenda 2030 ja Demos ry.  Kuulijoiden määrää saatetaan rajoittaa Covid19-tilanteesta johtuen. Tilaisuuksia on mahdollisuus seurata suoratoistona verkossa.

Linkki ohjelmaan

Globaali etiikka – hätätilaetiikka, 22.9.2020

Teemana globaali etiikka – hätätilaetiikka, monikulttuurinen arvopohja ja kriisin etiikka. Avaako korona-pandemia tietä planetaariselle etiikalle.  

Koronan pysäyttämiseen on tartuttu päättäväisesti, entä jos toimisimme yhtä päättäväisesti pysäyttääksemme kilpajuoksun planeetan tuhoamiseksi. Entiseen ei ole paluuta. Onko vuoden 2020 pandemiakokemus luomassa ymmärryksen globaalin yhteisöllisyyden tärkeydestä ja mahdollisuudesta. Mitä eettinen konsensus ja globaali etiikka tarkoittaisi nykytilanteessa? Keskustelussa globaalin etiikan mahdollisuus keskeisten luonnonvarojen ylikulutuksen ja pilaamisen estämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen pelastamiseksi – planeetan ja ihmiskunnan pelastamiseksi.

Prof. Reijo E. Heinosen alustuspuheenvuoro: Kasvu globaaliin eettiseen vastuukykyisyyteen.  

Keskustelijoina prof. Reijo E. Heinosen lisäksi Marja-Liisa Honkasalo, LKT, prof. UTU, Paavo Pelkonen, prof. UEF, Sara Nyman, Ilmastoaktivisti, Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän vpj, Nuorten Agenda 2030 ja Oscar Smith, opskelija, Etelä-Tapiolan lukio sekä Sauli Rouhinen, YTT, Ekosäätiön puheenjohtaja.

Aihetta taustoittaa blogi Globaalietiikasta planetaarisen etiikan rakentamiseen. Taustaksi myös Saulin kalvo.

Katso ja kuuntele keskustelu tästä linkistä.

Filosofia ja ilmastohätätila, 13.10.2020

Vasta vuonna 2019 Ilmastokriisistä ja hätätilasta puhuminen on saanut varsinaista vastakaikua mediassa ja poliittisilta päätöksentekijöiltä. Mutta mitä erityistä sanottavaa filosofeilla on? Eikö hätätila ole pikemminkin tekojen ja toiminnan aikaa, ei filosofien, jotka ihmettelevät voiko hiipivää katastrofia edes tunnistaa hätätilana?

Lokakuussa ilmestyvän Simo Kyllönen ja Markku Oksanen toimittaman Ilmastonmuutos ja filosofia -kirjan kirjoittajat perustelevat, miksi filosofien puheenvuoroilla on merkitystä juuri nyt. 

Kirja ja keskustelu valaisee ja selventää ilmiötä, joka on venyttänyt arkisen elämän valintojamme planetaarisiin mittasuhteisiin ja jonka edessä inhimillisen olemassaolon mielekkyys ja oikeutus ovat uhattuina.

Katso ja kuuntele keskustelu tästä linkistä 13.10.klo 13 alkaen.

Ilmastohätätila ja kriisinhallinta, 17.11.2020

Teemana on välttämättömyys estää maapalloa hyppäämästä sellaiselle kuumenemisen radalle, mistä ei ole paluuta. On tiedostettava biogeofyysisten keikauspisteiden kasautuminen ja luotava sellainen ekologinen jälleenrakennus, joka pikaisesti tekee kaikesta tuotannosta ja kulutuksesta ilmastoa ja elonkirjoa eli luonnon monimuotoisuutta suojelevaa.

Viiveellä vaikuttavien kriisien torjuntaa täytyy tehdä jo kauan ennen kuin pahimmat vaikutukset näkyvät. Kriisit voivat olla ”hitaita” tai nopeita”. Laajoja globaaleja vaikutuksia aiheuttavia ympäristörikoksia (ecocide) täytyy käsitellä rikoksina ihmiskuntaa vastaan. 

Keskustelijoina Ville Lähde, filosofi, FT, Bios, Pauli Putkiranta, geoinformaatikko, dipl. insinööri, Elokapina, Sofia Savonen, puheenjohtaja, HLPF-nuorisodelegaatti, Nuorten Agenda 2030 ja lukiolainen Etelä-Tapiolan lukiosta. Mikko Pyhälä, suurlähettiläs emeritus, toimii keskustelun moderaattorina.

Ilmastohätätila ja henkilökohtaiset valinnat, 8.12.2020

Keskustelu rakentuu ”Ilmassa ristivetoa – löytyykö yhteinen ymmärrys” – tutkimushankkeen ympärille. Siinä on tarkasteltu suuryritysjohtajien, kuntapäättäjien ja kansalaisten ilmastoasenteita, suhtautumista erilaisiin ilmastotoimiin ja ilmastotietoutta.

Keskustelijoina: tutkija Ville Pitkänen, E2, johtaja Mari K. Niemi, Vaasan yliopiston InnoLab, prof. Tommi Lehtonen, Vaasan yliopisto, Orna Ben Lulu, Nuorten Agenda 2030, erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen, Ympäristöministeriö ja Etelä-Tapiolan lukion edustaja..

Keskustelutilaisuudet Oodissa 2019

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 11.12.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros. 

Loss of biological diversity. Effects on daily life and world order. What schools can do?

Maailman luontopaneelin IPBES:in puheenjohtaja emeritus Sir Robert Watson alustaa etäyhteydellä. Keskustelemassa FT Teea Kortetmäki, FT Aino Juslén, kansanedustaja Anders Adlercreutz ja lukiolainen William Bordonaro. Loppupuheenvuoro Ministeri Pertti Salolainen. Puhetta johtaa professori Janne Kotiaho. Kumppaneina Suomen Luontopaneeli, JYU.Wisdom, Oodi, LUOMUS ja Etelä-Tapiolan lukio. Keskustelu englanniksi.

Tässä linkki Sir Robert Watsonin luentovideoon. JYU:n School of Resource Wisdom tuotti videon yhteistyössä Kreatos Films osuuskunnan kanssa.

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 14.11.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Ilmastouhka saamelaissukupolvien silmin

Keskustelu ilmastonmuutoksen vaikutuksesta saamelaisten asemaan ja elämään ja erilaisista tavoista, joilla uhkaa voi torjua. Pohdintaa  ilmastonmuutoksen uhasta ja sen ylisukupolvisesta ulottuvuudesta ja siitä miten vastuuta uhkan torjunnassa tulisi käsitellä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden ja vastuun kautta. 

Keskustelijoina mm. OTM Anne Nuorgam, toimittaja Jaana Kanninen, kirjailija Rosa Liksom, taiteilijatutkija-poromies Aslak Uula Länsman ja Etelä-Tapiolan lukion opiskelija Anna Shemyakin. Keskustelua moderoi VTT Simo Kyllönen.

Tilaisuuden alussa Pekka Kuusi – palkinnon luovutus. Ekosäätiön hallituksen pj. Sauli Rouhinen ja hallintoneuvoston pj. Mikko Pyhälä.

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 23.10.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Kasvun ja talouden kuva hyvinvoinnissa. Kohti ekologista jälleenrakennusta?

Teollinen aikakausi käynnisti historiallisesti ainutlaatuisen materiaalisen vaurauden kasvun. Sen seurauksena ja rinnalla tapahtui myös merkittävä hyppäys ihmisten hyvinvoinnissa ja mahdollisuuksissa kehittää omia kyvykkyyksiään. Tämä kaikki on tapahtunut kuitenkin viemällä luonnonvarojen kulutus tasolle, johon yksi maapallo ei enää riitä – planetaariset rajat tulevat vastaan niin ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin hupenemisen kuin muidenkin globaalien ympäristöongelmien muodossa. Tulevien vuosikymmenten suurin yhteiskuntapoliittinen haaste onkin rakentaa malli hyvinvoinnille, joka on mahdollista murto-osalla nykyisestä luonnonvarojen kulutuksen ja ilmastopäästöjen tasosta. Miten tämä ekologinen jälleenrakennus tapahtuu?

Keskustelemassa aiheesta ovat Demos Helsinki -ajatushautomon perustaja, Ekosäätiön hallituksen jäsen Aleksi Neuvonen, BIOS-tutkimusyksikön tutkija Tere Vadén, Kohtuusliikkeen aktiivi Henri Wiman, Etelä-Tapiolan lukion opiskelijat Viliina Halonen ja William Bordonaro ja Ekosäätiön hallituksen puheenjohtaja Sauli Rouhinen.
Taustalukemista: BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -julkaisu: https://eko.bios.fi

Ekosäätiön keskustelutilaisuus 4.9.2019 klo. 17-19 Keskustakirjasto OODI, Kuutio-sali, 2. kerros.

Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus

Ekosäätiön ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa tarkastellaan sitä, millaisessa maailmassa nuoret ottavat vallan kestävyyskriisin ratkaisemiseksi ja miten nuoria voidaan tukea vallan ja vastuun ottamisessa. 

Keskustelemassa ovat tutkimusetiikan ja avoimen tieteen yliopistonlehtori Simo Kyllönen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen, tulevaisuuden tutkimuksen professori Markku Wilenius, nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman, suurlähettiläs, emeritus Mikko Pyhälä ja lukiolainen Joel Vanhanen Etelä-Tapiolan lukiosta. Tilaisuuden avaa Ekosäätiön vpj Jukka Noponen ja keskustelua moderoi Ekosäätiön hallituksen jäsen ja Nuorten Agenda2030 –ryhmän puheenjohtaja Siiri Mäkelä

Muita tapahtumia 2019:

  • Kirjaesittely, Mikko Pyhälä: Kun yö saapuu Venezuelaan. Taistelu oikeusvaltiosta (Siltala Kustannus, 2019). Haastattelijana Iida Simes Voima-lehdestä. 15. elokuuta 2019 klo 17:00–19:00, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki
  • Perinteinen ”Ihmisen eloonjäämisoppi” -luentosarja Helsingin keskuskirjasto Oodissa. Teemana on ”Ylisukupolvisia dialogeja – kestävyysvanhimmat ja nuoret”.  Tilaisuudet ovat 4.9., 23.10., 14.11., 11.12. 2019, kaikki kello 17…19.
  • Kestävän kehityksen viikon avaus Etelä-Tapiolan lukiossa 6.5.2019.
  • Ekosäätiön vuosikokous 25.4.2019


 

Vuosi 2018

 
Ihminen ja ympäristö – seminaari 27.2.2018 – OHJELMA

Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ekosäätiö järjestivät ulkoministeriön ympäristöalan neuvonantajan, dosentti Matti Nummelinin eläkkeellelähtöseminaarin teemalla ”Ihminen ja ympäristö”.

Puhujina Matti Nummelinin lisäksi mm. Leif Schulman,Eeva Furman, Kaarle Hämeri, Riitta Oksanen, Kaari Mattila, Risto Isomäki, Markku Ollikainen, Outi Honkatukia, Juha Rantanen, Hannu Nieminen.. – linkki ohjelmaan.
Kuvia tilaisuudesta: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
2017
Tämä ihmisenmaailma – 100 vuottPekkaKuusen syntymästä
Juhlaseminaari – tässä videona
26.09.2017 klo 16.15 – 18.00,  Helsingin yliopisto
Avaus hallintoneuvoston puheenjohtaja Kari Karanko
Puheenjohtaja FT Osmo Kuusi
 
  • Kansanedustaja, VTT Erkki TuomiojaPekka Kuusi ja kestämätön kehitys – ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden suhde.
  • Kommenttipuheenvuoro Presidentti Tarja Halonen
  • Kommenttipuheenvuoro emeritusprofessori Mauri Åhlberg, Helsingin yliopisto
  • Professori Juho Saari, Tampereen yliopisto: Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikasta – eväitä 2020 sosiaalipolitiikkaan.
  • Kommenttipuheenvuoro emeritaprofessori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto
  • Kuoroesitys Tulevaisuuden Kuusi, säv. ja san. Mika Vanhanen. Ympäristöministeriön kuoro Ymmällä.