Ekosäätiön tärkein sidosryhmätapahtuma on perinteinen syksyn heräteluentosarja: Ihmisen eloonjäämisoppi. Ekosäätiö kutsuu vuosittain eri intressipiirien edustajia etsimään ja kehittelemään yhteisiä linjoja vastakkaisiin suuntiin vaikuttavien jännitteiden kentissä. Luentoilloissa kulloistakin teemaa käsitellään paikallisesta ja globaalista näkökulmasta. Luentosarja on kaikille avoin ja se kokoaa puhujiksi parhaat suomalaiset asiantuntijat. Heräteluennot toteutetaan yhdessä Kriittisen Korkeakoulun ja Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Puheenjohtajina toimivat Ekosäätiön hallituksen, valtuuskunnan ja Ekosenaatin jäsenet sekä yhteistyökumppanit.

Aikaisemmat luennot ovat käsitelleet mm.
2006 Näkökulmia ilmastonmuutokseen.
2007 Ratkaiseeko sivistys maailman ongelmat? Eri sukupolvien näkökulmat
2008 Kenen työ on ratkaista ekologiset ongelmat?
2009 Tämä ihmisten maailma
2010  Muisti!
2011 Maailma kohtuutta kohti
2012 Kestävän kehityksen tila
2013 Väestön kasvu ja väestöpolitiikka
2014 Ilmastonmuutos iskee
2015 Asuminen, kaupungistuminen ja yhteisöllisyys

2016 Ruoka – Jokapäiväinen leipämme  (nettijulkaisu)

2017 Elämän vesi (nettijulkaisu)

2018 Vastuunoton aika (nettijulkaisu)

2019 Ylisukupolvisia dialogeja – kestävyysvanhimmat ja nuoret

2020 Ilmastohätätila ja planetaarinen etiikka