Vuosikertomus 2016 – Vuosi 2016 oli aktiivisen kehittämisen vuosi, mitä kuvaa säätiön hallituksen kokoontuminen kuusi kertaa pohtimaan toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden vahvistamista. Keskeisiä hallitusasioita olivat säätiölain edellyttämä sääntömuutos, syksyn luentosarjan valmistelu, toiminnan rahoituksen ja taloushallinnon kehittäminen sekä viestinnän ja näkyvyyden suunnittelu.

Säännöt – Ekosäätiön säännöt on saatettu uuden säätiölain mukaiseksi. Säännöt on ensimmäisen kerran vahvistettu 13.9.1991 oikeusmministeriössä. Säätiörekisteritunnus 0893242-7.

Ekosäätiön valtuuskunnan vuosikokouksen pöytäkirja. Kokous pidettiin 15.5.2017 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n tiloissa. Kokouksen alussa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila alusti aiheesta aiheesta ”Ei ruokaa ilman vettä”.