Vuosikertomus 2017 – Vuonna 2017 jatkettiin toiminnan uudistamista ja kehittämistä. Säätiön hallitus kokoontui näissä merkeissä viisi kertaa vuoden aikana. Keskeisiä hallitusasioita olivat Pekka Kuusi 100-vuotta tapahtuma, vuosikokous ja perinteisen luentosarjan suunnittelu, verkkosivun valmistelu, toiminnan rahoituksen ja toiminnan rahoituksen vahvistaminen. Facebook-sivu avattiin kaikille avoimeksi. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Tämä ihmisen maailma – 100 vuotta Pekka Kuusen syntymästä-tapahtuma.

Säännöt – Ekosäätiön säännöt on saatettu uuden säätiölain mukaiseksi, PRH vahvisti muutokset 2.7.2018. Säännöt on ensimmäisen kerran vahvistettu 13.9.1991 oikeusmministeriössä. Säätiörekisteritunnus 0893242-7.

Ekosäätiön valtuuskunnan (hallintoneuvoston) vuosikokouksen pöytäkirja. Kokous pidettiin 24.4.2018 Suomen Metsäyhdistys ry:n tiloissa. Kokouksen alussa SMY:n puheenjohtaja Anders Portin alusti Suomen Metsäyhdistyksen toiminnasta.