Kaisa Karttunen: Ruuasta riittää puhetta

Kaisa Karttunen, Tutkija, Ajatuspaja e2, Ekosäätiön hallintoneuvoston vpj.

Ruuasta riittää puhetta

Ekosäätiön syksyn 2016 Jokapäiväinen leipämme-luentosarja kokosi ruokakysymysten ääreen ison joukon kiinnostuneita kuulijoita ja keskustelijoita. Ruokaa ehdittiin tarkastella monelta kannalta: planetaarisista rajoista ruuan turvallisuuteen, ruokainnovaatioihin ja ruokajonoihin. Ruoka on kuitenkin niin moniulotteinen kysymys, ettei kymmenen kerran luentosarjakaan pystynyt kattamaan kaikkia sen ulottuvuuksia.

Jos luentokerroista voisi vetää jotain laajasti yhteen, se voisi olla huoli ruokajärjestelmän kestävyyden eri ulottuvuuksista. Nykyinen maailman ruokajärjestelmä ja Suomen ruokajärjestelmä sen osana, ei pysty varmistamaan, että kaikki maailman ihmiset saisivat riittävästi ravitsevaa, terveellistä, turvallista ja kestävästi tuotettua ruokaa. Kestävän kehityksen kakkostavoitteen saavuttaminen vaatii muutoksia nykyiseen tapaan tuottaa, jalostaa, jaella ja kuluttaa ruokaa.

Luentosarjassa nostettiin esille eri toimijoiden hyvää työtä ja mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Meillä Suomessa on esimerkiksi kouluruokailujärjestelmä, jollaisesta vasta uneksitaan monissa maissa. Panostukset tutkimukseen tuottavat uusia innovaatioita, joiden kaupallistamisella voidaan lisätä ruokaketjujemme kannattavuutta. Keskustelu ympäristöllisesti kestävästä tuotannosta ja kulutuksesta käy vilkkaana. Ruuan ympärille kehittyvät yhteisöllisyys ja osuuskunnat luovat uusia toimintatapoja.  Ja pääasiassa kolmannen sektorin ylläpitämä ruoka-apujakelu yrittää varmistaa, että jokaisella olisi jotakin syötävää.

Jokaisen luentotilaisuuksia järjestävän haasteena on, miten tilaisuuksista tehdään kiinnostavia ja miten tieto tilaisuuksista tavoittaa mahdolliset kuulijat. Ekosäätiökään ei ole vielä keksinyt tähän viisastenkiveä, varsinkaan tiedon levittämisen suhteen. Joskus pääsemme HS:n menopalstalle, joskus emme. Kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta on kovaa.

Ekosäätiön uudet nettisivut ja uusi, avoin Facebook toivottavasti helpottavat tiedonvälitystä jo syksyn 2017 vesiaiheisista luentotilaisuuksista.

 

 

Vastaa