Vuoden 2016 teemana oli ruoka. Syksyn luentosarjan pääotsikkona oli ” Jokapäiväinen leipämme”. Luentosarjassa käsiteltiin laajsti ja eri näkökulmista mm. kumppanuusviljelyä, ruokaa yhden maapallon rajoissa, agroekologiaa, mikrobeja ja kemikaaleja ruoassamme, terveellistä ruokaympäristöä ja ympäristövaikutuksia, ruokaa liiketoimintana, kouluruokailua, ruokaa identiteettikysymyksenä. Teema huipentui loppuseminaariin, jonka aiheena oli siirtymä kestävään elintarvikejärjestelmään.

Luentojen pohjalta julkaistiin yhteenvetoraportti. Jokapäiväinen leipämme: Raportti Ekosäätiön ja Kriittisen Korkeakoulun luentosarjasta syksyllä 2016 Helsingin yliopistolla

Kestävän kehityksen maailmanlaajuisista tavoitteista monet sivuavat suoraan tai epäsuorasti ruokajärjestelmiä. Jotta Suomessa päästäisiin kestävän kehityksen mukaiseen ruokajärjestelmään, olisi tarve purkaa erilaisia lukkiutumia, kuten avartaa näköaloja yksisilmäisyydestä monialaisuuteen, pistää hallinnonalat toimimaan yhteistyössä, pehmentää suuria aloituskustannuksia mm. jäte- ja energiajärjestelmissä, ja uudistaa tutkimuksen lähtöoletuksia sekä tuottajien että kuluttajien toimintakulttuuria.